ماگ


ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱

ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیگر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱

ماگ آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳