ماگ


ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱

ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیگر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳