تو شبی در انتظاری ننِشسته‌ای، چه دانی؟

ماگ تو شبی در انتظاری ننِشسته‌ای، چه دانی؟

کد طرح: ۱۶۷

-
+


ماگ‌های سرامیکی باکیفیت ساخت عالی و بهترین نوع چاپ روی آن، لذت نوشیدن چای و قهوه‌ی شما را دوچندان می‌کنند. ارتفاع ماگ‌ها ۹.۵ سانتی‌متر است و به‌واسطه‌ی سایز دسته‌شان، خیلی خوب توی دست می‌نشینند. دسته و داخل ماگ‌ها عموماً سفید است. اما با توجه به طرح ماگ‌ها، می‌توانید نوع دسته‌وداخل‌رنگی را از منوی نوع محصول انتخاب کنید. این ماگ‌ها را می‌توانید در ماکروفر بگذارید. ولی به طور کلی پیشنهاد می‌شود ماگ‌های چاپی را (از هیچ برندی) در ماشین ظرف‌شویی نگذارید، چون باعث افت شفافیت رنگ‌ها می‌شود.

توضیح مهم: به دلیل پیچیدگی‌های فرایند چاپ سابلیمیشن، احتمال تفاوت رنگ محصول با آن‌چه در مانیتورتان می‌بینید وجود دارد.

پیکسل تو شبی در انتظاری ننِشسته‌ای، چه دانی؟

کد طرح: ۱۶۷

-
+


پیکسل‌ها دایره‌های کوچکی هستند که پشت‌شان سنجاقی‌ست برای وصل کردن به هر کجا که بخواهید: کیف، لباس و هر چیزی که تصور می‌کنید.

توضیح مهم: بسته به تنظیمات نمایشگرتان، احتمال تفاوت رنگ‌های مانیتور با آن‌چه چاپ می‌شود وجود دارد.

متناسبند و موزون حرکات دلفریبت
متوجه است با ما سخنان بی‌حسیبت

چو نمی‌توان صبوری ستمت کشم ضروری
مگر آدمی نباشد که برنجد از عتیبت

اگرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت
و گرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت

به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی
متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

اگرم برآورد بخت به تخت پادشاهی
نه چنان که بنده باشم همه عمر در رکیبت

عجب از کسی در این شهر که پارسا بماند
مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت

تو برون خبر نداری که چه می‌رود ز عشقت
به درآی اگر نه آتش بزنیم در حجیبت

تو درخت خوب منظر همه میوه‌ای ولیکن
چه کنم به دست کوته که نمی‌رسد به سیبت

تو شبی در انتظاری ننشسته‌ای چه دانی؟
که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت

تو خود‌ ای شب جدایی چه شبی بدین درازی
بگذر که جان سعدی بگداخت از نهیبت