چو شو گیرُم خیالش را در آغوش...

پیکسل چو شو گیرُم خیالش را در آغوش...

کد طرح: ۶۷

-
+


پیکسل‌ها دایره‌های کوچکی هستند که پشت‌شان سنجاقی‌ست برای وصل کردن به هر کجا که بخواهید: کیف، لباس و هر چیزی که تصور می‌کنید.

توضیح مهم: بسته به تنظیمات مانتیورتان، احتمال تفاوت رنگ‌های مانیتور با آن‌چه چاپ می‌شود وجود دارد.

نسیمی کز بن آن کاکل آیو
مرا خوش‌تر ز بوی سنبل آیو

چو شو گیرم خیالش را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو

باباطاهر