تو را که درد نباشد، ز درد ما چه تفاوت؟

تو را که درد نباشد، ز درد ما چه تفاوت؟

کد طرح: ۴۹

-
+


ماگ‌های سرامیکی باکیفیت ساخت عالی و بهترین نوع چاپ روی آن، لذت نوشیدن چای و قهوه‌ی شما را دوچندان می‌کنند. ارتفاع ماگ‌ها ۹.۵ سانتی‌متر است و به‌واسطه‌ی سایز دسته‌شان، خیلی خوب توی دست می‌نشینند. دسته و داخل ماگ‌ها عموماً سفید است. اما با توجه به طرح ماگ‌ها، می‌توانید نوع دسته‌وداخل‌رنگی را از منوی نوع محصول انتخاب کنید. این ماگ‌ها را می‌توانید در ماکروفر بگذارید. ولی به طور کلی پیشنهاد می‌شود ماگ‌های چاپی را در ماشین ظرف‌شویی نگذارید، چون باعث افت شفافیت رنگ‌ها می‌شود.

توضیح مهم: به دلیل پیچیدگی‌های فرایند چاپ سابلیمیشن، احتمال تفاوت رنگ محصول با آن‌چه در مانیتورتان می‌بینید وجود دارد.

تو را که درد نباشد، ز درد ما چه تفاوت؟

کد طرح: ۴۹

-
+


پیکسل‌ها دایره‌های کوچکی هستند که پشت‌شان سنجاقی‌ست برای وصل کردن به هر کجا که بخواهید: کیف، لباس و هر چیزی که تصور می‌کنید.

توضیح مهم: بسته به تنظیمات مانتیورتان، احتمال تفاوت رنگ‌های مانیتور با آن‌چه چاپ می‌شود وجود دارد.

کدام کس به تو ماند که گویمت که چون اویی
ز هر که در نظر آید گذشته‌ای به نکویی

لطیف جوهر و جانی غریب قامت و شکلی
نظیف جامه و جسمی بدیع صورت و خویی

هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق
غلام مجلس آنم که شمع مجلس اویی

ندیدم آبی و خاکی بدین لطافت و پاکی
تو آب چشمه حیوان و خاک غالیه بویی

تو را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت
تو حال تشنه ندانی که بر کناره جویی

صبای روضه رضوان ندانمت که چه بادی
نسیم وعده جانان ندانمت که چه بویی

اگر من از دل یک تو برآورم دم عشقی
عجب مدار که آتش درافتدم به دوتویی

به کس مگوی که پایم به سنگ عشق برآمد
که عیب گیرد و گوید چرا به فرق نپویی

دلی دو دست نگیرد دو مهر دل نپذیرد
اگر موافق اویی به ترک خویش بگویی

کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فروکن
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی

به اختیار تو سعدی چه التماس برآید
گر او مراد نبخشد تو کیستی که بجویی