پیکسل


پیکسل مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

پیکسل چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

پیکسل مشکلِ دردِ عشق را، حل نکُند مهندسی

کد ۱۶۲

پیکسل من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

پیکسل دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

پیکسل آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

پیکسل وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

پیکسل امّا تو چیزِ دیگری

کد ۱۵۲

پیکسل اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

پیکسل جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

پیکسل بیمار خنده‌های توام بیش‌تر بخند

کد ۵

پیکسل تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۲

پیکسل جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

پیکسل دلم یک دوست می‌خواهد که اوقاتی که دل‌تنگم...

کد ۱۵۱

پیکسل مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

پیکسل ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵

پیکسل نیازمندی

کد ۳

پیکسل من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

پیکسل من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

پیکسل تا جنون فاصله‌ای نیست، از این‌ جا که منم

کد ۶۴

پیکسل با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

پیکسل آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

پیکسل انسانم آرزوست

کد ۹۷

پیکسل چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

پیکسل جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

پیکسل جهان رنگارنگ

کد ۱۵۷۵

پیکسل هوس سفر

کد ۳۰

پیکسل پاندا

کد ۱۶۹

پیکسل دخترک و هندوانه

کد ۱۵۷۶

پیکسل ریاضی

کد ۱۸۹۷

پیکسل کاشی ایرانی

کد ۱۵۰۶

پیکسل هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

پیکسل هیچ‌کس، هیچ‌کس این‌جا به تو مانند نشد

کد ۱۶۴

پیکسل Mind blowing music

کد ۱۵۴۳

پیکسل همیشه کنارت هستم

کد ۲۱۴۹

پیکسل درختِ کتاب

کد ۱۵۰۳

پیکسل نارنجستان قوام - شیراز

کد ۱۷۶

پیکسل شازده کوچولو و روباه

کد ۲۱۵۱

پیکسل تو چنین شکر چرایی؟

کد ۱۹۲

پیکسل زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیگر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

پیکسل بندبازی در شامگاه

کد ۱۶۴۷

پیکسل جغد کتاب‌خوان

کد ۱۵۹۴

پیکسل غبار غم برود، حالْ خوش شود حافظ

کد ۱۴۹

پیکسل انار یلدا

کد ۱۷۷

پیکسل آغوش ما را زنده نگه می‌دارد

کد ۱۹۱۶

پیکسل دلم می‌خواهدت

کد ۷۴

پیکسل با تو در نهایتم من

کد ۱۵۴

پیکسل تهران

کد ۵۲

پیکسل خوشا به من که دستِ تو پرواز هدیه می‌کند

کد ۱۱۷

پیکسل تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

کد ۵۳

پیکسل منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

پیکسل یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

پیکسل خالی

کد ۱۶۱۷

پیکسل از آینه بپرس، نام نجات‌دهنده‌ات را

کد ۲۰۳

پیکسل مرا به باده چه حاجت؟ که مست روی تو باشم

کد ۹۴

پیکسل یک نفس با ما نشستی، خانه‌ بوی گُل گرفت

کد ۱۴۸

پیکسل دود

کد ۱۵۵۶

پیکسل شهر بالون‌ها

کد ۱۶۲۰

پیکسل یار موافق

کد ۱۴۳

پیکسل آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

پیکسل هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

کد ۱۶۱

پیکسل تو شبی در انتظاری ننِشسته‌ای، چه دانی؟

کد ۱۶۷

پیکسل Never Give Up

کد ۱۹۳۲

پیکسل سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱